tisdag 25 december 2012

Vad är jul?

Sådär, då var julen långt kommen. Återstår några dagar med släkt innan de mesta återgår till det normala.


Vad kommer vi minnas från i år? Trevlig jullunch hos vänner/släkt i "Trånkan", massor med - och som vanligt alldeles för mycket - med mat och släkt-/familjemiddag- trevligt det också. Att jag missade julbastun kommer förfölja mig en tid framöver, får lära mig att leva med 2013.


Så, åter till rubriken - Vad är jul?De flesta känner ju till det Wiki öppnar upp med: 

"Jul är en högtid som firas i slutet av december. Julen har genom historien firats av olika orsaker och därtill förknippats med olika seder. I en västerländsk, kristen kontext firas julen till minne av Jesu födelse, men den har även äldre, förkristna anor.

Julhögtiden är en blandning av religiösa och sekulära traditioner och skiljer sig mycket runt om i världen, och många firar idag jul med färre, eller inga religiösa inslag.

Traditionellt firas den svenska julhögtiden med början den 24 december[källa behövs] (julaftonen, aftonen före juldagen) och avslutas den 13 januari (Tjugondag Knut) då "julen dansas ut", även om det på senare tid blivit allt fler som inleder firandet tidigare[källa behövs] och betraktar det som avslutat i och med den sista lediga dagen 6 januari (trettondagen)."

Ok, då är vi lite uppdaterade, men var kommer själva order jul i från då?

"Ordet jul är av germanskt ursprung, men ursprunget längre tillbaka är ovisst. En populär föreställning är att det kommer från "hjul", men språkforskare anser det vara en myt.[4] Det äldsta belägget för ordet jul kommer från ett fragment Codex Ambrosianus A av den gotiska kalendern som skrevs någon gång på 500- eller 600-talet e.Kr. Fragmentet beskriver slutet på oktober och början på november. Månaden november är överskriven med "Naubaimbair: fruma Jiuleis" vilket kan tolkas som "November: första julmånaden" eller "November: Månaden före jul". Omkring 730 e.Kr skrev Beda venerabilis att anglosaxarnas kalender har månaden "geola" eller "giuli" som kan motsvara december eller december och januari. Den 25 december är första dagen på hedningarnas nya år och anglosaxarna firar hela natten till mödragudarnas ära."

Känner själv att det börjar klarna och att vi går bättre kunskapsrustade mot nästa års julfirande. Väljer dock att lägga till några xtra rader av knowledge, lite överkurs om ni så vill.

"Efter kristendomens införande använde germanerna samma ord för firandet av Jesu födelse som man använt på det hedniska firandet. På 1000-talet i England och 1100-talet i Tyskland började man dock kalla det kristna firandet för "Cristes Mæsse" (Kristi mässa) som blivit "Christmas", respektive "wîhe nah" (vigda natten) som blivit "Weihnachten". I de nordiska länderna behöll man ordet "jul".

Genom att jämföra olika språk har man rekonstruerat att det urgermanska ordet var *jehwla eller *jxwla (x uttalas här som tyska "ach"). Ordet lånades tidigt in i finskan vars uttal i jämförelse med de germanska språken förändrats mycket litet de senaste 2000 åren, "juhla" betyder där "högtid". Senare har finnarna lånat in ordet en gång till, "joulu" med betydelsen "jul"."

God fortsättning på julhelgen//doc&wiki

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar